شرکت مهندسی گسترش سامانه امن

بدافزارهای پیشرفته پایدار که تحت عنوان Advanced Persistent  Threat)  APT)  شناخته می‌شوند و همچنین سایر حملات متعدد سایبری که علیه اشخاص، سازمان‌ها و حتی دولت‌ها انجام   می‌گیرند، از مهم‌ترین چالش‌های امنیت فضای سایبر محسوب می‌شوند.
در چنین شرایطی رصد و نظارت مستمر و همه جانبه بر فضای سایبر به منظور کشف این‌گونه فعالیت‌های بدخواهانه و پایش آنها به منظور بررسی و شناسایی به هنگام، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تأمین امنیت اين فضا محسوب می‌گردد.
ابزار رصد، پایش و شناسایی تهدیدات فضای سایبر که آذین نام گرفته است، یکی از محصولات شرکت مگسا است که به منظور پاسخگویی به این نیاز حیاتی ارائه ‌گرديد. از مهم‌ترین ویژگی‌های رادار سایبری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

نظارت بلادرنگ بر وضعیت سایبری نقاط مختلف
مدیریت کارآمدتر تهدیدات و آسیب پذیری ها
تعیین مهم‌ترین تهدیدات و اولویت بندی آنها
تشخیص بدافزارهای جدید و حملات توزیع شده

.
.
.
.