شرکت مهندسی گسترش سامانه امن

آورند (API Management Platform​​​​​​​)

APIها در واقع نرم‌افزاری سازی خدمت یا محتوای یک سازمان است به نحوی که آن خدمت به سادگی و به روشی استاندارد در دسترس توسعه‌دهندگان لایه کاربرد یا طرف سوم قرار گرفته و آنها بتوانند مبتنی بر سرویس‌پایه یا محتوای سازمان تامین کننده، سرویسی ارزش افزوده برای کاربر نهایی تولید و عرضه کنند.
اما مساله مهمی در اینجا وجود دارد این است که باید به نحوی از پایداری، امنیت و پشتیبانی فنی و تجاری APIها اطمینان حاصل شود زیرا دیگر همه خدمات در یک مجموعه مشخص متمرکز نیست بلکه سیستمی از تعهدات میان افراد مختلف ایجاد شده است. یعنی باید امکانی فراهم شود تا APIهای تامین‌کنندگان مختلف محتوا و سرویس در کنار هم قرار گرفته و شرکت‌های طرف ثالث، همکاران، شرکاء و حتی توسعه‌دهندگان آزاد بتوانند با آسودگی خیال و اطمینان از هر کدام از آنها یا ترکیبی از آنها استفاده نموده و سرویس ارزش افزوده جدید خلق نمایند. به همین ترتیب باید به نحوی از مدل‌های کسب‌وکار مختلفی که در این زنجیره وجود دارد حمایت شود به عبارتی باید بستری برای تبدیل و تبادل ارزش میان اعضای زنجیره فراهم گردد.
شرکت مگسا با هدف افزایش کارآیی سرویس‌های سازمان و کاهش حداکثری خطاها و جلوگیری از اتلاف زمان محصول آورند را طراحی و تولید نموده است.​​​​​​​