شرکت مهندسی گسترش سامانه امن

با گسترش استفاده از سامانه های تحت وب و بکارگیری هرچه بیشتر برنامه های مبتنی بر وب، تأمین امنیت این سامانه‌ها اهمیت ویژه ای پيدا کرده است. به ویژه آنکه در سال‌های اخیرحملات مبتنی بر وب گسترش چشم گیری داشته و رو به افزایش است.
به عنوان نمونه می‌توان به حوادث متعدد مربوط به سرقت اطلاعات حساب‌های کاربری مشتریان بانک‌ها و استفاده کنندگان از سایر خدمات تجارت الکترونیکی اشاره نمود.
مهاجمین و نفوذ گران فضای سایبر، اغلب آسیب‌پذیری‌ها و ضعف های موجود در شبکه، سیستم‌ها و یا برنامه‌های کاربردی را به منظور دستیابی غیر مجاز مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.  بر همین اساس شناسایی ضعف‌ها و نقاط آسیب‌پذیر، پیش از بهره برداری مهاجمان از آنها و ارزیابی سطح امنیتی شبکه و سیستم‌های موجود، گام مهمی در جهت امن سازی بسترهاي مبتني بر سایبر و جلوگیری از ورود نفوذ گران به شمار می‌آید. این محصول قادر به شناسایی آسیب پذیری های مختلف برنامه های کاربردی است.
امکانات آسا:

- ارزیابی آسیب پذیری های OWASP Top10
- شناسایی آسیب پذیری های شناخته شده
- شناسایی آسیب پذیری های جدید و ناشناخته
- تولید گزارش فنی و ارائه راهکارهای رفع
- تولید گزارش های مدیریتی از وضعیت امنیت سایت

.
.
.
.
​​​​​​​.