شرکت مهندسی گسترش سامانه امن

آرسا (سامانه مدیریت مخاطرات زیرساخت های فیزیکی و جغرافیایی فناوری اطلاعات و ارتباطات)​​​​​​​

امروزه نرم افزارهای GIS، اشخاص و سازمان ها را قادر می سازند تا داده‌های مختلف را برای مکان های جغرافیایی در هر نقطه از کره ی زمین ذخیره، تجزیه و تحلیل کنند. این نرم افزارها، ابزار های مبتنی بر کامپیوتری هستند که برای بررسی الگوهای جغرافیایی، روندها و روابط میان آن ها به کار می روند. با افزایش روزافزون استفاده مدیران، مسئولان و تصمیم گیران از داده‌های مکانی برای تصمیم گیری های مناسب و کارآمد، توسعه نرم افزارهای مکانی نیز رو به افزایش است. سیستم اطلاعات جغرافیایی یا GIS یک گنجینه بی پایان با کاربردهای بی شمار است. از آنجا که استفاده از این نرم افزارها کمک فراوانی در پردازش، تجزیه و تحلیل داده‌های مکانی و در نهایت تصمیم گیری های بهینه در مسائل مدیریتی می کند؛ لذا شرکت های بزرگ نرم افزاری را برآن داشته است که نرم افزارهای کامل و جامعی در این زمینه ارائه دهند. اما دلایلی همچون هزینه بالای خریداری این نرم افزارها، عدم امکان دسترسی به کد برنامه ها و امکان دستکاری آن ها و برخی دلایل دیگر، بسیاری از متخصصان و برنامه نویسان را به توسعه نرم افزارهای متن باز درحوزه سیستم های اطلاعات مکانی تشویق نموده است تا دنیای جدیدی فرا روی استفاده کنندگان از این نرم افزارها باز شود. در این راستا هدف این پروژه توسعه و شخصی سازی یک نوع سیستم اطلاعات جغرافیایی متن باز با قابلیت های گسترده به نام QGIS است. نرم افزارهای GIS زیادی اعم از  JUMP GIS، SAGA GIS، SuperGIS، GRASS GIS، QGIS، ArcGIS و ...... وجود دارند. هنگام انتخاب این نرم افزارها برای کاربردی خاص، با تعداد زیادی از این برنامه های کامپیوتری مواجه هستیم که گاهی تصمیم گیری را دشوار می کنند.
سامانه آرسا یک سامانه اطلاعات جغرافیایی است که قابلیت تحلیل و پردازش هوشمند داده ها در سطو مختلف و برای کاربردهای مختلف فراهم می آورد.