شرکت مهندسی گسترش سامانه امن

آکو (پلتفرم تحلیل داده ها)​​​​​​​

در دنیای امروزی، داده‌های دیجیتال، مانند یک گلوله برفی هستند که هر دو یا سه سال، چند برابر می‌شوند. با گذشت زمان، استفاده از آنها بخشی از روش زندگی ما شده و شیوه‌های کاری ما را تغییر داده است. ما بیش از هر زمان دیگری به داده‌های دیجیتال اعتماد می‌کنیم و فعالیت‌های روزمره خود را به نحوی به بهره‌وری از آنها اختصاص داده‌ایم.
تمام کسب و کارها، هر روز و برای اهداف مختلف از جمله تحقیقات در مورد مشتری، ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی سودآور و بهبود رویکردهای خود، از داده‌ها استفاده می‌کنند.. داده‌های مطمئن مزایای بسیاری دارند اما بدون تجزیه و تحلیل آنها، دسترسی به آنها ارزش چندانی ایجاد نمی کند.
از آنجا که داده‌ها هر لحظه برجسته‌تر می‌شوند، سازمان‌ها نیز عملکردهایی مبتنی بر داده محوری را پیش می‌گیرند. این میان، تجزیه و تحلیل داده، به معنای اتخاذ روش‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات بیشتر است. سپس این داده‌ها مرتب شده، ذخیره می‌شوند و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا اطلاعات منطقی و ارزشمندی بدست آید. تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایند پیشرفت کار را ممکن و البته تسهیل می‌کند.
به بیان دیگر، تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی است که به استخراج بینش و اطلاعات ارزشمند از داده‌ها با استفاده از روش‌های کمی و کیفی اشاره دارد. این مهم به کسب و کار و حتی در علوم مختلف کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، محققان از آن برای تأیید نظریه‌های خود استفاده می‌کنند.
شرکت مگسا پلتفرم آکو را با هدف ارائه تحلیل های پیشرفته داده ای تولید و ارائه نموده است.