شرکت مهندسی گسترش سامانه امن

آداس (Enterprise Service Bus Platform​​​​​​​)

آداس یک سیستم ارتباطی بین برنامه‌های نرم‌افزاری درحال تعامل مستقیم را در یک معماری سرویس گرا (SOA) پیاده‌سازی می‌کند. ESB یک معماری نرم‌افزاری برای رایانش توزیع شده‌است و نوع خاصی از مدل کلی کلاینت-سرور است، که در آن هر برنامه ممکن است مانند سرور یا کلاینت رفتار کند. ESB چابکی و انعطاف‌پذیری را با توجه به پروتکل ارتباطی سطح بالا بین برنامه‌ها ارتقا می‌دهد. کاربرد اصلی ESB در یکپارچه سازی برنامه‌های سازمانی (EAI) متشکل از سرویسهای ناهمگن و پیچیده‌است.
ESB مفهوم طراحی سیستم عامل‌های مدرن را برای سرویس‌های مستقل و در شبکه‌هایی متشکل از رایانه‌های متفاوت و مستقل اعمال می‌کند. مانند سیستم عامل‌های همروند، ESB علاوه بر تطبیق، ترجمه و مسیریابی درخواستهای مشتری به سوی سرویسهای پاسخگوی مناسب، خدمات تبادل سرویس را نیز ارائه می‌دهد.
کارکردهای اصلی آداس عبارتند از:

مسیریابی پیام‌ها بین سرویس‌ها
مانیتور و کنترل مسیریابی تبادل پیام بین سرویس‌ها
حل اختلاف بین اجزای سرویس ارتباطی
کنترل استقرار و نسخه بندی سرویس‌ها
حکمروایی در استفاده از سرویسهای جایگزین

خدمات تبادل سرویس مانند رسیدگی به رویدادها، تبدیل و نگاشت داده‌ها، صف بندی و ترتیب بندی پیامها و رویدادها، مدیریت امنیت یا استثنا، تبدیل پروتکلها و حاکم کردن کیفیت مناسب بر سرویسهای ارتباطی.

.
.
.
.
.