خانه > محصولات > رادار سایبری

رادار سایبری

رادار سایبری (رصد، پایش و شناسایی تهدیدات سایبری)
بدافزارهای پیشرفته پایدار که تحت عنوان APT شناخته می‌شوند و همچنین سایر حملات متعدد سایبری که علیه اشخاص، سازمان‌ها و حتی دولت‌ها انجام می‌گیرند، از مهم‌ترین چالش‌های امنیت فضای سایبر محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی رصد و نظارت مستمر و همه جانبه بر فضای سایبر به منظور کشف این‌گونه فعالیت‌های بدخواهانه و پایش آنها به منظور بررسی و شناسایی به هنگام، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تأمین امنیت فضای سایبر محسوب می‌گردد.
ابزار رصد، پایش و شناسایی تهدیدات فضای سایبر که رادار سایبری نام گرفته است، یکی از محصولات شرکت مگسا است که به منظور پاسخگویی به این نیاز حیاتی ارائه می‌گردد.
از مهم‌ترین ویژگی‌های رادار سایبری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • نظارت بلادرنگ بر وضعیت سایبری نقاط مختلف
  • مدیریت کارامدتر تهدیدات و آسیب پذیری ها
  • تعیین و اولویت بندی مهم‌ترین تهدیدات
  • تشخیص بدافزارهای جدید و حملات توزیع شده