خانه > خدمات > راهکارهای امنیت سایبری

راهکارهای پدافند غیرعامل

مشاوره، تدوین ملزومات و اجرای راهکارهای امنیت سایبری:
امنیت سایبری شامل مجموعه اقدامات، به عنوان یک راهبرد و نقشه راه به منظور کاهش خسارات در مقابل تهدیدات نوین سایبری محسوب می‌شود.
از ملزومات تدوین این راهبرد، شناخت آسیب پذیری ها، تهدیدات و پیامدهای ناشی از وقوع آنهاست.
شرکت مگسا پس از بررسی و شناخت آسیب پذیری ها و تهدیدات محتمل و اثر این تهدیدات بر زیرساخت‌ها و تجهیزات، راهکارهای مبتنی بر امنیت سایبری برای مقاوم سازی در مقابل با این تهدیدات ارائه می‌نماید.
خدمات شرکت مگسا در این حوزه بدین شرح است:
  • شناخت دارایی‌ها و منابع با ارزش
  • استخراج و مدل سازی تهدیدات موجود
  • شناخت و استخراج آسیب پذیری های بالقوه
  • استخراج فاکتورهای مخاطره و تحلیل مخاطرات
  • تدوین راهکارهای و سیاست‌های مدیریت مخاطرات