خانه > محصولات > مرصاد

مرصاد

مرصاد (استتار، فریب و به دام انداختن مهاجم و بدافزار)
بسیاری از حملات سایبری و تهدیدات بدافزاری جدید توسط ابزارهای امنیتی معمول همچون سیستم‌های تشخیص نفوذ و دیواره های آتش قابل جلوگیری و تشخیص نیستند.
سیستم‌های دام عسلی، با هدف پر کردن این خلأ و جمع آوری اطلاعات و شناسایی نحوه‌ی عملکرد بدافزارها و مهاجمین ارائه گردیده‌اند. یک دام عسلی در واقع سیستمی اضافه در کنار سایر موجودیت‌های اصلی شبکه است که اغلب خدمات و داده های مختلفی را که مورد توجه مهاجمین و بدافزارهاست را فراهم می‌آورد و هرگونه مراجعه به آن بیانگر یک تلاش برای فعالیت غیرمجاز می‌باشد.
شرکت مگسا برای پاسخگویی به این نیاز، سامانه‌ی مبیّن را با ویژگی‌های زیر ارائه می‌دهد:
  • جمع آوری اطلاعات درباره‌ی حملات
  • تشخیص حملات ناشناخته
  • کاهش میزان هشدارهای نادرست و خطاهای تشخیص
  • تشخیص حملات رمز شده
  • بکارگیری حداقل منابع