خانه > خدمات > گوهرهای سازمانی

گوهرهای سازمانی

- طراحی و راه اندازی گوهرهای سازمانی (گروه های پاسخگویی به حوادث امنیتی رایانه‌ای)
روزانه حوادث و رخدادهای امنیتی متعددی در سازمان‌های مختلف به وقوع می‌پیوندد که می‌تواند آسیب‌ها و ضربات قابل توجهی بر عملکرد سازمان وارد نموده و هزینه هایی را تحمیل نماید.
به همین دلیل وجود یک تیم متخصص در سازمان که با واکنش سریع به رخدادهای گزارش شده، سبب حداقل نمودن آسیب وارد شده و همچنین جلوگیری از رخداد مجدد حوادث مشابه باشد، یکی از اقدامات ضروری جهت حفظ امنیت هر سازمان تلقی می‌گردد.
این تیم که متشکل از متخصصین امنیت اطلاعات بوده و به عنوان گروه واکنش سریع و هماهنگ به رخدادهای امنیتی رایانه ای نامیده می‌شود که به اختصار گوهر خوانده می‌شود.
شرکت مگسا با سابقه‌ی طراحی و راه اندازی چندین گوهر سازمانی، خدمات خود را در این زمینه به شرح زیر ارائه می‌دهد:
  • تعریف مأموریت و محدوده فعالیت مرکز با توجه به نیازمندی‌ها و وضعیت امنیتی فعلی سازمان مشتری
  • طراحی معماری و ساختار داخلی مرکز CERT
  • تعریف خط و مشی‌ها، فرایندها، جریان‌های کاری و اطلاعاتی مورد نیاز مرکز با توجه هدف مرکز، رویه‌ها قوانین سازمان مشتری
  • تأمین، نصب و راه‌اندازی ابزارهای مورد نیاز برای عملکرد بهینه مرکز CERT
  • آموزش تخصصی‌ نیروی انسانی مرکز CERT
  • ارائه کلیه خدمات پشتیبانی و نگهداری مرکز CERT با توجه به نیازهای مشتری