خانه > محصولات > ERP

ERP

ERP (سامانه جامع یکپارچه نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان)
در بيشتر سازمانهای تجاری و توليدي، منشاء بیشتر مشكلات موجود ناشي از كمبود همكاري و هماهنگي در استفاده از منابع در دسترس سازمان (كاركنان، اطلاعات، مواد، ابزار) و عدم مديريت موثر در كار می باشد. سامانه برنامه ريزي منابع سازمان، ابزار نويني است كه رفع ناهماهنگي ياد شده را با تاكيد بر بهبود فرايندهاي سازمان و تصميم گيري صحيح تر و آسان تر مديران، هدف قرار داده است. به بيان ديگر، برنامه ریزی منابع سازمان، يك راه حل سيستمي مبتني بر فناوري اطلاعات است كه به منظور ارتقاي مديريت فرايند و عمليات سازماني منابع سازمان را به وسيله يك سيستم به هم پيوسته، به سرعت و با دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد. سامانه نرم افزاری تحت وب برنامه ریزی سازمان، دارای زیر سیستمهای زیر می باشد:
 • مالی و حسابداری
 • خزانه
 • اموال
 • بودجه
 • بازرگانی
 • متابع انسانی
 • حسابداری صنعتی
 • برنامه ریزی تولید
 • مدیریت ارتباط با مشتریان
 • اتوماسیون اداری
 • گزارش ساز