خانه > خدمات > ارزیابی امنیتی

ارزیابی امنیتی

- ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ پذیری:
مهاجمین و نفوذ گران فضای سایبر، اغلب آسیب پذیری ها و ضعف‌های موجود در شبکه، سیستم‌ها و یا برنامه های کاربردی را به منظور دستیابی غیر مجاز مورد سوء استفاده قرار می‌دهند.
بر همین اساس شناسایی ضعف‌ها و نقاط آسیب پذیر پیش از بهره برداری مهاجمان از آنها و ارزیابی سطح امنیتی شبکه و سیستم‌های موجود گام مهمی در جهت امن سازی بستر سایبر و جلوگیری از ورود نفوذگران به شمار می‌آید.
شرکت مگسا خدمات ارزیابی امنیتی به شرح زیر را ارائه می‌دهد:
 • تحلیل و ارزیابی مخاطرات و آسیب پذیری ها
  • (Vulnerability Assessment & Analysis)
 • آزمون نفوذ پذیری
  • (ارزیابی وضعیت امنیتی با استفاده از شبیه سازی حملات واقعی نفوذ گران) (Penetration Testing)
 • ارزیابی امنیتی برنامه های کاربردی
  • (Application Security Assessment)
 • ارزیابی امنیتی نرم افزارهای وب
  • (Web-Application Security Assessment)
 • ارزیابی و سنجش پیاده‌سازی سیاست‌ها و روال‌های امنیتی
  • (Design & Implement Policies & Procedures)
 • ارزیابی و تحلیل ریسک‌های امنیتی
  • (Risk Assessment & Analysis)